میعان ساز

میعان ساز نیترو ژنی

دستگاهی جهت میعان سازی انواع گازها


 

این دستگاه با توان تولید دمای فوق سرد، تا 200- سانتی گراد، عملیات میعان سازی تمامی گازهایی که دمای میعان آنها بیش از این دما باشد را انجام دهد. (دمای میعان گازها، دمایی است که در آن از حالت گاز به مایع تبدیل می شوند. ظرفیت معیان سازی دستگاه متناسب با دمای میعان و انتالپی تغییر فاز گازها متفاوت می باشد. هرچه دمای میعان گاز بالاتر باشد و یا انرژی درونی آن کمتر باشد، ظرفیت میعان سازی دستگاه افزایش می یابد. ظرفیت میعان سازی دستگاه برای گاز نتیروژن،با نقطه جوش 196- سانتی گراد، روزانه برابر با 25 لیتر نیتروژن مایع (LN2) و برای گاز آرگون با نقطه جوش 186- سانتی گراد، روزانه برابر با 50 لیتر می باشد.این دستگاه مناسب برای انواع کاربردهای صنعتی، پزشکی و آزمایشگاهی می باشد . دستگاه میعان ساز ، روشی اقتصادی و راحت در تامین نیاز به حالت مایع انواع گازها را پیشنهاد می دهد. دستگاه به صورت سیکل بسته بوده و برای تولید حالت مایع انواع مختلف گازها کافی است تنها دکمه روشن دستگاه را فشار دهید.

ویژگی های دستگاه میعان ساز: نصب و کاربری آسان ابعاد کوچک و مناسب تمام اتوماتیک مصرف بایین انرژی

 

مطالب مرتبط