کمپرسور

 

کمپرسور هلیومی

کمپرسورهای هلیوم حلقه بسته ZSP چه به عنوان یک

محصول مستقل و چه به عنوان بخشی از یک سیستم،

هلیوم بدون روغن با فشار بالا را برای کاربردهای کوچک و بزرگ

ارائه می‌کنند

مطالب مرتبط