برچسب: کرایو پمپ

محصولات

کرایو پمپ

  دستگاهی جهت ایجاد خلاءهای بسیار بالا تا توانmbar 7- 10 کرایوپمپ با ایجاد دمای فوق سرد 10کلوین و بر

ادامه مطلب »