سنسور دمای فوق سرد (NTC)

سنسور های دمای پایین مخصوص دماسنجی در رنج 20 الی 350 کلوین هستند. که در شرکت زمهریر سازان پیشتاز با دقت میلی کلوین مطابق با استاندارد های روز دنیا کالیبره و عرضه می گردد.

برای استفاده از این سنسور ها کنترلر مانیتور TCM تغییرات مقاومت بر حسب دما و مشخصات سنسور برای استفاده از آن در کنترلر مانیتور ( CTCM)

مطالب مرتبط